Načítavanie...

Advokátska kancelária

Witt & Kleim

O advokátskej kancelárii

Principiálna dôvera a úroveň kvality poskytovaných právnych služieb sú dôvodom spokojnosti a úspešného podnikania našich klientov.

Spoločnosť Witt & Kleim Advokátska kancelária na území Slovenskej republiky pôsobí od roku 2015. Poskytuje služby klientom pôsobiacim na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni.
Od začiatku jej pôsobenia sa zameriava na oblasť obchodného práva a to špecificky na poskytovanie služieb start-upom, ďalej korporátnej agende pozostávajúcej zo správy pohľadávok a prípravy zmluvnej dokumentácie, due diligence, fúzií, akvizícií a reštrukturalizácii spoločností, či už v pozícii veriteľa alebo dlžníka.

Radi by sme Vám prezentovali právne služby advokátskej kancelárie,
jej základnú štruktúru, princípy poskytovania právnych služieb a postup pri riešení jednotlivých problémov klientov.

Veríme, že Vám prostredníctvom tejto internetovej stránky poskytneme odpoveď na väčšinu otázok a spoločnosť Witt & Kleim Advokátska kancelária bude riešením aj Vašich požiadaviek.

COMPEL RAIL, a.s.

Kancelária Witt & Kleim pre nás rieši predovšetkým prípady medzinárodných dohôd. Je dobré mať v tomto smere právnikov, ktorí majú prehľad nielen v práve, ale aj v podstate veci, ktorou je v našom prípade strojárenská produkcia a s tým spojený trh.

Ing. Martin Vaško, člen predstavenstva

LLZ Servis s.r.o.

Doktora Ragasa považujem za jedného schopného právnika so zmyslom pre fair-play prístup ku klientom a maximálne profesionálneho vo vzťahu k protistrane.

Katarína Lopušná, konateľ spoločnosti

VÚSAPL, a.s.

Dravý prístup doktora Ragasa nemusí každému vyhovovať, no pokiaľ je na našej strane, tak mi vyhovuje absolútne.

Ing. Marek Vidlička, podpredseda predstavenstva

ZLATNER spol. s r.o.

Úplná spokojnosť s kvalitou a rýchlosťou poskytovaných právnych služieb. Miera ochoty riešiť prakticky naše veci s akou sme sa zatiaľ inde nestretli.

Ladislav Zlatner, konateľ spoločnosti

TT Racio s.r.o.

Okrem profesionálneho prístupu si vážim osobný rozmer vzťahu s ľuďmi z advokátskej kancelárie Witt & Kleim, vďaka ktorému dnes rád odporúčam služby aj našim obchodným partnerom.

Mgr. et Mgr. Juraj Turóci, konateľ spoločnosti

WALL STREET ACADEMY s.r.o.

Popri znalosti práva sú zrejmé aj obchodné a vyjednávacie schopnosti, ktoré sú pri riešení právnych problémov kanceláriou Witt & Kleim viac než citeľné.

Adam Hoška , konateľ spoločnosti

SVIDGAS, s.r.o.

Vynikajúca spolupráca, komunikácia, právne služby, pochopenie, zameranie sa na cieľ a nájdenie cesty k nemu.

Ing. Marian Kandravý, konateľ spoločnosti

MIKROVRT spol. s r.o.

My tie podania na súd niekedy čítame a len uznanlivo kývame hlavou nad ich obsahom. Spokojnosť ...

Ing. Ján Kuľhavý, konateľ spoločnosti

Špecializácia právnych služieb

Advokátska kancelária poskytuje sofistikované právne služby pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávok s cieľom minimalizácie potreby súdnych konaní.

V prípadoch, kde to povaha veci neumožňuje, sú pohľadávky vymáhané prostredníctvom súdnych a rozhodcovských konaní, exekučnou cestou, tiež v rámci konkurzu a likvidácie dlžníkov. Advokátska kancelária, resp. jej partneri vymáhali v minulosti pohľadávky v nominálnej hodnote viac ako 50.000.000 Eur a

vďaka tomu kancelária dnes disponuje personálnym a materiálno-technickým aparátom aj na administratívne náročné vymáhanie vysokého množstva pohľadávok.

Práve z uvedeného dôvodu je správa pohľadávok jednou z kľúčových služieb poskytovaných klientom.

V situáciách predpokladaných zákonom v súčinnosti s klientom vykonávame úkony počas formálnej reštrukturalizácie.

Podieľame sa na príprave reštrukturalizačného plánu tak, aby tento spĺňal zákonné náležitosti, ale najmä, aby rešpektoval podnikateľskú realitu klienta a klientovi poskytujeme právne služby počas celej reštrukturalizácie, ktorej cieľom je ozdravenie podniku a jeho ďalšia prevádzka.
Vďaka desiatkam reštrukturalizácií, na ktorých kancelária, resp. jej personál participoval, sú dnes poskytované služby v tejto oblasti nadštandardným produktom, ktorý pokrýva všetky situácie, ktoré pri procese formálneho ozdravenia podnikov nastávajú.

Zlučovanie spoločností, resp. akvizovanie je agendou, v rámci ktorej advokátska kancelária zabezpečuje vyhotovenie zmlúv a zápisníc potrebných k akvizícii.

Právne služby v tejto oblasti sú určené predovšekým spoločnostiam majúcim záujem o získanie alebo rozšírenie svojho trhového podielu a/alebo o zlepšenie výrobnýcha a obchodných procesov s cieľom vytorenia efektívne fungujúcej štruktúry a dosahovania vyššieho zisku. Prevzatie spoločností predstavuje osobitný druh akvizície,
kedy cieľový subjekt môže, ale aj nemusí s prevzatím súhlasiť. Advokátska kancelária preto vykonáva kvalifkované úkony s cieľom rýchleho a platného prevzatia akvizovanej spoločnosti.Rovnako zabezpečujeme klientom ochranu pred nepriateľským prevzatím.

Pre klientov zabezpečujeme právne služby súvisiace s nehnuteľnosťami od predzmluvnej dokumentácie až po odovzdávacie protokoly.

Okrem kvalitného projektu je potrebné pri developmente zabezpečiť zmluvnú dokumentáciu ohľadne prevodov nehnuteľností, tiež zmluvnú dokumentáciu s dodávateľmi jednotlivých služieb, vypracovať dokumenty potrebné v územnom, stavebnom a katastrálnom konaní.
Advokátska kancelária poskytuje služby taktiež obciam a súkromným investorom pri príprave greenfield a brownfield projektov vrátane due diligence nehnuteľností.

Začínajúcim podnikateľom poskytujeme služby súvisiace so založením obchodných spoločností a ochranou know-how konkrétneho start-upu.

Najrizikovejším obdobím pri start-upoch je prvých šesť mesiacov, kedy produkt alebo služba má svoje základné kontúry a za účelom rozšírenia služby hľadajú zakladatelia u financujúcich partnerov podporu, ale spoločnosť nemá ochránené svoje myšlienky dostatočne, aby nemohli byť použité konkurenciou, resp. oslovenými investormi.
Z uvedeného dôvodu poskytujeme okrem štandardného zakladania spoločností aj služby na ochranu know-how, predovšetkým registráciou patentov a dizajnov, ochranných známok a poskytovaním právnych služieb pri investičnom vstupe tretích osôb do start-up spoločností.

Novinky Zobraziť všetky novinky

Witt& Kleim Advokátska kancelária - Cezhraničná akvizícia
Cezhraničná akvizícia
JUDr. Milan Ragas | 15 Marec
Witt&Kleim Advokátska kancelária zabezpečovala vstup zahraničnej spoločnosti s ročnými tržbami vo výške 10.000.000 Eur na územie Slovenskej republiky v rámci akvizície Slovenskej spoločnosti s tržbami takmer 2.000.000 Eur.
Witt& Kleim Advokátska kancelária - ADAM Global
ADAM Global
JUDr. Milan Ragas | 15 Február
Witt&Kleim Advokátska kancelária sa stala členom organizácie ADAM Global, ktorá poskytuje poradenské služby v rámci 68 krajín prostredníctvom viac ako 1800 odborníkov.
Witt& Kleim Advokátska kancelária - European Lawyers, Solicitors and Law Firms Directory
European Lawyers, Solicitors and Law Firms Directory
JUDr. Milan Ragas | 30 Január
Advokátska kancelária Witt&Kleim je registrovaným členom v rámci databázy European Lawyers - European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe.
Witt& Kleim Advokátska kancelária - Právnická firmou roka 2017 pre Slovenskú republiku v kategórii reštrukturalizácie
International Advisory Experts
JUDr. Milan Ragas | 20 Január
Advokátska kancelária Witt&Kleim sa podľa hodnotenia International Advisory Experts Award stala právnickou firmou roka 2017 pre Slovenskú republiku v kategórii reštrukturalizácie.
Zlúčenie (M&A) HR firiem so spoločnými tržbami 30.000.000 Eur
Zlúčenie HR spoločnosti
JUDr. Milan Ragas | 3 Marec
Pre významného klienta sme zabezpečili akvizíciu, ktorou došlo k spojeniu troch spoločností pôsobiacich v oblasti HR, ktorých minulé tržby dostahujú sumu vo výške 30.000.000 Eur.
Nová internetová stránka advokátskej kancelárie
NOVÁ INTERNETOVÁ STRÁNKA Witt&Kleim
JUDr. Milan Ragas | 05 Jún
Po roku pôsobenia na Slovensku bola spustená nová internetová stránka advokátskej kancelárie Witt&Kleim.
12 MESIACOV Witt&Kleim NA SLOVENSKU
12 MESIACOV Witt&Kleim NA SLOVENSKU
JUDr. Milan Ragas | 05 Jún
Po 12 mesiacoch pôsobenia na Slovensku sme pripravili krátke zhrnutie našich výsledkov. Ďakujeme všetkým klientom za dôveru.
Advokátska kancelária zasiela iba vyžiadané informácie.
Zobraziť mapu
Skryť mapu

Kontakty

Telefónne číslo
+421 (0) 917 521 301
E-mail
Úradné hodiny
Pondelok - Piatok: 09:00 - 16:00
Kontaktujte nás