Ładowanie...

ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI

Cel: Zapobieganie sytuacjom, w których nie zostają spłacone należności
w razie potrzeby skuteczne doprowadzenie do ich winkulacji.

Witt&Kleim Kancelaria adwokacka realizuje w całości kompleksowe zarządzanie należnościami klientów.

Pierwotnym celem usług prawnych w tym zakresie jest zapobieganie przymusowej windykacji. Kancelaria adwokacka dla tego realizuje audyt przyszłych partnerów handlowych klienta, i w zależności od poziomu sprawdzonego ryzyka poleca klientowi środki zapobiegawcze, dążące do minimalizacji przypadków, kiedy wykonanie obowiązku płatności się opóźnia. Dalej do zapewnienia wymagalności roszczeń klienta oraz ułatwienie jego sytuacji dowodowej, za pośrednictwem zapewnienia należności klienta na podstawie umów zastawu, gwarancji, przyłączenia się do zobowiązania, papierów wartościowych, uznania zobowiązania, harmonogramu spłaty lub aktu notarialnego (więcej w sekcji Usługi prawne – Prawo umów).

Mimo szerokiej gamyzarządzanych należności podchodzimy do każdej sprawy indywidualnie i w ramach poleceń mających na celu zaspokoić wymagania, dbamy na interesy klienta oraz na specyficzność sprawy, w tym sytuację finansową dłużnika i standardową długość trwania postępowania sądowego.

W ramach zarządzania należnościami świadczymy klientom usługi prawne podczas pozasądowego rozstrzygania sporów, kiedy nie jest konieczne szukanie rozwiązania drogą sądową, naprzykład, jeżeli chodzi o partnera strategicznego. W tych przypadkach korzystamy z usług specjalizowanych mediatorów.

Kancelaria adwokacka świadczy klientom usługi prawne także w postępowaniach sądowych, polegające na przygotowaniu i wniesieniu powództwa oraz w reprezentowaniu prawnym i następnie w trakcie postępowania sądowego przez aktywne uczestnictwo w postępowaniu, korzystanie z praw proceduralnych klienta, oraz w postępowaniu arbitrażowym, stanowiącym szybszą alternatywę w porównaniu ze standardowym postępowaniem sądowym.

Służby prawne w zakresie zarządzania należnościami zawierają także ich przymusową windykację w postępowaniu egzekucyjnym, gdzie usługi kancelarii adwokackiej nie kończą się złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji,wręcz przeciwnie, aktywnie komunikujemy z egzekutorem sądowym w celu jak najszybszej windykacji należności klienta.

Dzięki długoletniemu doświadczeniu w zakresie prawa upadłościowego skutecznie reprezentujemy klientów także w postępowaniu upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym wobec ich dłużnika,kiedy w imieniu klienta ogłosimy jego należności i następnie stosujemy prawa wierzyciela, w tym reprezentowanie w postępowaniu o przyznaniu prawa głosu, w postępowaniu incydentalnym lub wykluczającym oraz analizienależności zgłoszonych przez innych wierzycieli, lub odmowy ich umorzenia. W należycie uzasadnionych przypadkach na podstawie zlecenia klienta inicjujemy postępowanie upadłościowe przez złożenie wniosku o zgłoszeniu upadłości.

Skuteczne zarządzanie należnościami kancelaria adwokacka zapewnia przez doświadczony personel, który klientowi poda zawsze dokładną i bieżącą informację oraz dzięki wyposażeniu technicznemu, umożliwiającemu popełnianie działań zautomatyzowanych, wskutek czego zwiększa się skuteczność świadczonych usług i jednocześnie obniża się cena, i dzięki którym można zarządzać mnóstwemnależności klienta (czyli bez względu na ich liczbę).

Kancelaria adwokacka świadczy usługi prawne także podczas sprzedaży należności, co zawiera dbanie o przetargi, aukcje, ewentualnie przetargi elektroniczne, w celu sprzedaży należności z jak największą korzyścią dla klienta, chodzi o takzwany procurement.

Usługi świadczone przez kancelarię w zakresie zarządzania należnościami

Analiza warunków partnera przed zawarciem umowy

Polecenieindywidualnegorozwiązania cywilnego i prawnego

Analiza prawna w zakresie wnoszenia roszczeń i winkulacji

Kompleksowe sprawozdanie należności w fazie przygotowawczej

Pozasądowa winkulacja należności

Osobista rozmowa z dłużnikami

PPrzygotowanie czynności prawnej dotyczącej należności (umowa zastawu, gwarancja, przyłączenia się do zobowiązania, akt notarialny, papiery wartościowe, uznanie zobowiązania/długu, harmonogram spłaty, ugoda)

Opracowanie powództwa, pozwu o wydanie nakazu zapłaty, wszczęcia egzekucji, wniosku o ogłoszenie upadłości

Zgłaszanie należności do ogłoszenia upadłości, restrukturyzacji i likwidacji, odmowa należności innych wierzycieli, opracowanie przyznania prawa głosu

Reprezentacja prawna w postępowaniu sądowym, arbitrażowym, egzekucyjnym, upadłościowym (w postępowaniu incydentalnym lub wykluczającym, i w postępowaniu ze wzniesioną skargą pauliańską)

Reprezentacja prawna w trakcie zbycia należności – umowy cesji wierzytelności

Działania dotyczące przetargu i aukcji w celu cesji wierzytelnościWyżej podana lista usług ma charakter ilustracyjny i ze względu na zakres stosunków prawnych w tej dziedzinie prawa nie zawiera zupełnie wszystkich usług świadczonych przez kancelarię adwokacką Witt&Kleim. Jeżeli w liście nie znalazłeś usługi, której ci potrzeba, nie wahaj się z nami kiedykolwiek skontaktować i otrzymasz darmowe informacje dotyczące możliwości realizacji dla Ciebie potrzebnych usług. Numery telefonu oraz adresy e-mailowe znajdziesz w sekcji Kontakt.

Zamów usługi prawne z zakresu zarządzania należnościami

Popyt

Odpowiedzi na kolejne pytania znajdziesz w sekcji Często zadawane pytania

Przejdź