Načítavanie...

KORPORÁTNE PRÁVO

Cieľ: Komplexné právne služby podnikateľom,
obchodným spoločnostiam, družstvám a korporáciám.

Jednou z kľúčových oblastí, v ktorých Witt&Kleim Advokátska kancelária poskytuje právne služby, je odvetvie korporátneho práva.

Advokátska kancelária pre klientov posudzuje právne a ekonomicky najoptimálnejšie právne formy podnikania, vykonáva úkony spojené s faktickým založením obchodnej spoločnosti, ako aj jej zmenou (napríklad pri vstupe investora), zrušením a zánikom, navrhuje a právne realizuje corporate governance (vnútorné nastavenie práv a povinností v rámci podnikateľských štruktúr), reorganizáciu na holdingové celky a fúzie a akvizície (viac aj v sekcii Právne služby – Fúzie a akvizície).

Vďaka osobitým znalostiam poskytujeme klientom právne služby pri vytesnení minoritných akcionárov (squeeze-out), prevzatí spoločností alebo naopak, obrane pred nepriateľským prevzatím spoločností (hostile takeover). Právny servis v rámci korporátneho právneho poradenstva zahŕňa tiež služby pre začínajúcich podnikateľov budujúcich svoj start-up (viac aj v sekcii Právne služby – Start-up) aj komplexné poradenstvo pre následné podnikanie (viac aj v sekcii Právne služby – Zmluvné právo, Právne služby – Správa pohľadávok, Právne služby – Duševné vlastníctvo).

Služby poskytované kanceláriou

v rámci korporátneho práva

Právne poradenstvo v oblasti obchodného práva

Právne poradenstvo v oblasti obchodného práva

Posúdenie optimálnosti právnej formy pre činnosť klienta

Založenie obchodných spoločností, joint-ventures, družstiev

Poradenstvo a analýzy súvisiace s otázkami regulácie v rámci energetiky

Zriadenie organizačných zložiek

Vyhotovenie a zmeny zakladateľských dokumentov a stanov

Rozširovanie podnikateľského oprávnenia

Právne poradenstvo pri hľadaní a získavaní investorov, prípadne spoluinvestorov v konkrétnych projektoch

Právne zastupovanie klienta pri rokovaniach s potenciálnymi investormi

Právny audit (due diligence)

Spracovanie všetkých typov obchodnoprávnych zmlúv

Služby pri získavaní povolení, oprávnení a registráciách

Príprava a vykonávanie úkonov súvisiacich s valným zhromaždením

Zvyšovanie a znižovanie základného imania

Reorganizácia korporácií

Zmluvy o prevode obchodných podielov a zmluvy o kúpe akcií

Zastupovanie v konaniach pred orgánmi verejnej moci (obchodný register, živnostenský register, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, finančná správa, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne)

Zastupovanie pred regulačnými úradmi

Ochrana práv minoritných akcionárov a spoločníkov

Ochrana obchodných spoločností pred zneužívaním práv minoritných akcionárov a spoločníkov

Vytesnenie minoritných akcionárov (squeeze-out)

Obrana pred nepriateľským prevzatím spoločností (hostile takeover)

Zrušenie, likvidácia obchodných spoločností a ich výmaz z obchodného registra

Vymáhanie pohľadávok vrátane právneho zastupovania v exekučnom konaní

Právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávaniaVyššie uvedený zoznam služieb má len demonštratívny charakter a vzhľadom na okruh právnych vzťahov v tejto právnej oblasti neobsahuje úplne všetky služby poskytované advokátskou kanceláriou Witt&Kleim. Ak ste v zozname nenašli službu, ktorú potrebujete zabezpečiť, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a radi Vás bezplatne budeme informovať ohľadne možnosti realizovania Vami požadovaných služieb. Telefónne čísla a e-mailové adresy nájdete v sekcii Kontakt.

Zadať kancelárii dopyt na právne služby v oblasti korporátneho práva

Dopyt

Odpovede na ďalšie otázky nájdete v sekcii Časté otázky

Prejsť