Ładowanie...

PRAWO KORPORACYJNE

Cel: Kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców,
spółek handlowych, spółdzielni i korporacji.

Jednym z kluczowych zakresów, w których Witt&Kleim Kancelaria adwokacka świadczy usługi prawne, to wydział prawa korporacyjnego.

Kancelaria adwokacka ocenia na rzecz klientów prawne oraz najkorzystniejsze ekonomicznie formy przedsiębiorczości, podejmuje działania dotyczące faktycznego ufundowania spółki handlowej, jak też jej zmiany (naprzykład podczas dołączenia inwestora), likwidacji lub rozwiązania, proponuje i wprowadza corporate governance (wewnętrzne ustawienie praw i obowiązków w ramach struktur przedsiębiorstwa), reorganizację na całości holdingowe oraz fuzje i przejęcia. (Więcej także w sekcji Usługi prawne – Fuzje i przejęcia).

Dzięki specjalnej wiedzy świadczymy klientom usługi prawne w zakresie wykluczenia akcjonariuszy mniejszościowych (squeeze-out), przejęcia spółek lub odwrotnie, ochrony przeciw wrogim przejęciom (hostile takeover). Służby prawne w ramach korporacyjnego doradztwa prawnego zawiera także usługi świadczone dla początkujących przedsiębiorców, którzy budują swój startup (więcej także w sekcji Usługi prawne - Start-upy) oraz kompleksowe doradztwo dla przyszłej czynności przedsiębiorczej (więcej także w sekcji Usługi prawne – Prawo umów, Usługi prawne – Zarządzanie należnościami, Usługi prawne – Własność osobista).

Usługi świadczone przez kancelarię w ramach prawa korporacyjnego

Doradztwo prawne w zakresie prawa handlowego

Ocena optymalnej formy prawnej dla klienta

Ufundowanie spółek handlowych, joint-ventures oraz spółdzielni

Sporządzenie oddziałów

Opracowanie oraz przekształcenie dokumentów założycielskich oraz statutów

Poszerzanie działalności gospodarczej

Doradztwo prawne podczas szukania i nabywania inwestorów, ewentualnie współinwestorów w konkretnych projektach

Reprezentacja prawna klienta podczas negocjacji z potencjalnymi inwestorami

Audyt prawny (due diligence)

Opracowanie wszystkich rodzajów umów handlowych

Usługi w zakresie nabywania zezwoleń, uprawnień oraz rejestracji

Przygotowanie i realizacja działań dotyczących walnego zgromadzenia

Powiększanie oraz obniżanie kapitału zakładowego

Reorganizacja korporacji

Umowy zbycia udziałów oraz umowy nabycia udziałów

Reprezentacja przed organami publicznymi (Rejestr Handlowy, Rejestr przedsiębiorstw, Urząd Ochrony Konkurencji Republiki Słowackiej, Urząd Skarbowy, Zakład ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych)

Ochrona praw mniejszościowych akcjonariuszy i wspólników

Ochrona spółek handlowych przeciw nadużyciu praw mniejszościowych akcjonariuszy i wspólników

Wykluczenie mniejszościowych akcjonariuszy (squeeze-out)

Ochrona przeciw wrogim przejęciom (hostile takeover)

Rozwiązanie, likwidacja spółek handlowych oraz ich wykreślenie z rejestru handlowego

Winkulacja należności w tym reprezentacja prawna w postępowaniu upadłościowym

Doradztwo prawne w zakresie zamówienia publicznegoWyżej podana lista usług ma charakter ilustracyjny i ze względu na zakres stosunków prawnych w tej dziedzinie prawa nie zawiera zupełnie wszystkich usług świadczonych przez kancelarię adwokacką Witt&Kleim. Jeżeli w liście nie znalazłeś usługi, której ci potrzeba, nie wahaj się z nami kiedykolwiek skontaktować i otrzymasz darmowe informacje dotyczące możliwości realizacji dla Ciebie potrzebnych usług. Numery telefonu oraz adresy e-mailowe znajdziesz w sekcji Kontakt.

Zamów usługi prawne z zakresu prawa korporacyjnego

Popyt

Odpowiedzi na kolejne pytania znajdziesz w sekcji Często zadawane pytania

Przejdź