Ładowanie...

NIERUCHOMOŚCI

Cel: Usługi, dzięki którym klient nie musi się martwić o kwestie prawne,
dotyczące rozporządzania nieruchomościami.

Służby prawne dotyczące nieruchomości oraz rozwoju stanowią kluczowy zakres świadczonych usług prawnych, które zapewniamy nie tylko dla sektora prywatnego, lecz także publicznego.

Dla klientów kancelarii adwokackiej, interesujących się sprzedażą lub nabyciem nieruchomości, w tym mieszkań lub powierzchni niemieszkalnych zapewnia kancelaria adwokacka prawne doradztwo, polegające na analizie prawnej (due dilegence) nieruchomości, przygotowania oraz negocjacji dokumentacji transakcyjnej (Umowa sprzedaży, Umowa o przeniesienie prawa własności mieszkania lub powierzchni niemieszkalnej, Umowa zastawu, Umowa o ustanowienie służebności), reprezentowanie w postępowaniu katastralnym, jak również komunikacja z agencją nieruchomości lub instytucjąfinansową w przypadku dłużnego finansowania nabycia nieruchomości (więcej w sekcji Usługi prawne – Prawo umów).

W zakresie rozwoju jest głównym celem świadczonych usług prawnych kancelarii adwokackiej aktywny współudział na nabywaniu decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenie na budowę, w tym komunikacja z organami publicznymi oraz osobami trzecimi, które mają wpływ na wydanie niniejszych decyzji, jak również opracowanie oraz przedstawienie uwag w umowach z bankami, z wykonawcą budowy oraz przyszłymi właścicielami nieruchomości.

Szczególnym rodzajem postępowania, w którym kancelaria adwokacka świadczy klientom doradztwo prawne jest postępowanie wywłaszczeniowe, kiedy celem świadczonych usług jest przede wszystkim zapewnienie sprawiedliwego i odpowiedniego wynagrodzenia dla klienta za wywłaszczoną nieruchomość.

Witt&Kleim Kancelaria adwokacka dalej współpracuje z gminami w zakresie przygotowania przetargów, zamówień publicznych oraz innych mechanizmów przetargowych, na podstawie których powinno dojść do nabycia prawa własności do budynków mieszkaniowych w celu poszerzania pojemności terenów mieszkaniowych gminy, przy czym częścią integralną tych usług jest także zapewnienie działań w stosunku do organów publicznych oraz otrzymanie subsydiów, ewentualnie pożyczki z Narodowego Funduszu Mieszkaniowego na rzecz finansowania tych mieszkań.

Usługi świadczone w zakresie nieruchomości i rozwoju

Due diligence nieruchomości

Ocena prawna możliwości wykonania projektów

Przygotowanie projektów greenfield i brownfield

Umowy sprzedaży, darowizny, zamiany oraz dzierżawy

Dostosowanie praw do terenów budowlanych, działek rolnych, domów rodzinnych, mieszkań, powierzchni niemieszkalnych, budynków wielofunkcyjnych

Dokumentacja umów z partnerami subwencjonujących oraz wykonawcami prac budowlanych

Reprezentacja prawna w trakcie postępowania upadłościowego, wywłaszczającego, katastralnego oraz dotyczącego prac budowlanych

Ustanowienie służebności (prawo do dożywotniego użytkowania)

Umowy o ustanowienie służebności dotyczące nieruchomości

Usługi prawne dotyczące nabycia pojemności mieszkaniowej dla gmin i miast

Usługi prawne w celu zapewnienia dotacji oraz subwencji na rzecz finansowania powiększania pojemności mieszkaniowej dla miast i gminWyżej podana lista usług ma charakter ilustracyjny i ze względu na zakres stosunków prawnych w tej dziedzinie prawa nie zawiera zupełnie wszystkich usług świadczonych przez kancelarię adwokacką Witt&Kleim. Jeżeli w liście nie znalazłeś usługi, której ci potrzeba, nie wahaj się z nami kiedykolwiek skontaktować i otrzymasz darmowe informacje dotyczące możliwości realizacji dla Ciebie potrzebnych usług. Numery telefonu oraz adresy e-mailowe znajdziesz w sekcji Kontakt.

Zamów usługi prawne z zakresu nieruchomości i rozwoju

Popyt

Odpowiedzi na kolejne pytania znajdziesz w sekcji Często zadawane pytania

Przejdź