Ładowanie...

RESTRUCTURYZACJA

Cel: Uzdrowienie przedsiębiorstwa klienta razem z racjonalizacją zobowiązań,
czyli maksymalne zaspokojenie należności klienta.

Witt&Kleim Kancelaria adwokacka zapewnia w zakresie restrukturyzacji kompleksowe doradztwo prawne dla dłużników, wierzycieli i inwestorów.

Restrukturyzacja stanowi istotny środek do uzdrowienia przedsiębiorcy i jest także środkiem dla inwestorów, przystępujących do spółek handlowych podczas kryzysu lub w fazie spadku (więcej także w sekcji Usługi Prawne – Fuzje i przejęcia). Ten środek jest gwarancją, że po pomyślnej restrukturyzacji będzie mieć ogólny obraz o wierzycielach oraz ich należnościach bez ryzyka błędnie zaksięgowanych lubukrywanych zobowiązań przez przeszłe organy statutowe.

Kancelaria adwokacka dostarcza dłużnikom kompleksowe usługi prawne, dążące do zezwolenia restrukturyzacji (d(opracowanie wniosku o restrukturyzację, wniosku o przerwanie postępowania upadłościowego) oraz następujące doradztwo prawne podczas całej restrukturyzacji, w tym doradztwo prawne podczas przygotowania planu restrukturyzacji przy ścisłej współpracy z klientem, komitetem wierzycieli lub zarządzą oraz przygotowanie wniosku w celu potwierdzenia planu restrukturyzacyjnego przez sąd.

Ponieważ okres restrukturyzacji jest okresem wrażliwym, klientom świadczymy usługi prawne także podczas komunikacji z wierzycielami, przede wszystkim w celu negocjacji treści przyszłych obowiązków klienta wobec tych wierzycieli i jednocześnie w celu wyjaśnienia sytuacji prawnej tym wierzycielom i w ten sposób zachowania dobrych stosunków handlowych także w przyszłości.

Celem działań, wykonywanych przez kancelarie adwokacką jest osiągnięcie bezproblemowego przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego, które zakończy się przyjęciem i potwierdzeniem planu restrukturyzacyjnego klienta przez sąd.

Dla klientów w funkcji wierzycieli kancelaria adwokacka zapewnia zgłaszanie należności do restrukturyzacji oraz następną prawną reprezentację podczas restrukturyzacji, w tym reprezentacji organów wierzycielskich, aktywnego komunikowania się z dłużnikiem,zarządcą i sądem oraz reprezentacji prawnej klienta podczas odmówienia jego należności (więcej w sekcji Usługi Prawne – Zarządzanie należnościami).

Dla klientów – inwestorów do spółek ryzykownych kancelaria adwokacka zapewnia opracowanie analizy prawnej, na podstawie której może klient uwzględnić niezbędne lub korzystne skuteczności w trakcie restrukturyzacji dla przedmiotu, do którego ma klient – inwestor zamiar dołączyć, jak również doradztwo prawne podczas dokumentacji transakcyjnej. (Więcej w sekcji Usługi prawne – Fuzje i przejęcia).

Usługi świadczone przez kancelarię adwokacką w ramach restrukturyzacji

Doradztwo prawne dla wierzycieli, dłużników i inwestorów

Rozwiązanie prawne dla istniejącego lub grożącego spadku

Reprezentacja prawna wierzycieli, dłużników oraz zarządców podczas postępowania restrukturyzacyjnego oraz z tym związanych postępowaniach

Wnioski o zezwolenie restrukturyzacji

Zgłaszanie należności

Reprezentowanie prawne podczas spotkań wierzycieli i na posiedzeniach komitetu wierzycieli

Doradztwo prawne podczas przygotowania planów restrukturyzacyjnych

Wnioski o potwierdzenie planu restrukturyzacyjnego i zastąpienie zgody grupy

Wnioski o stanowienie nieskuteczności planu restrukturyzacyjnego

Opracowanie prawnych analiz w zakresie restrukturyzacji

Ochrona przeciw wykorzystywaniu restrukturyzacji na niekorzyść klienta

Doradztwo prawne podczas sprzedaży i zbycia należności w stosunku do restrukturyzacjiWyżej podana lista usług ma charakter ilustracyjny i ze względu na zakres stosunków prawnych w tej dziedzinie prawa nie zawiera zupełnie wszystkich usług świadczonych przez kancelarię adwokacką Witt&Kleim. Jeżeli w liście nie znalazłeś usługi, której ci potrzeba, nie wahaj się z nami kiedykolwiek skontaktować i otrzymasz darmowe informacje dotyczące możliwości realizacji dla Ciebie potrzebnych usług. Numery telefonu oraz adresy e-mailowe znajdziesz w sekcji Kontakt.

Zamów usługi prawne z zakresu restrukturyzacji

Popyt

Odpowiedzi na kolejne pytania znajdziesz w sekcji Często zadawane pytania

Przejdź