Ładowanie...

START-UPY

Cel: Dostarczenie full serwisu prawnego początkującym przedsiębiorcom
w trakcie rozwoju oraz ochrony ich startupu.

Podczas okresu uruchamiania działalności, kiedy rozwija się know-how, stanowią usługi prawne oraz doradztwo wysokiej jakości często granicę pomiędzy następującym sukcesem lub niepowodzeniem.

Na sukces w prowadzeniu działalności mogą zatemwywrzeć wpływ popełnione błędy podczas ufundowania spółki handlowej,lub w trakcie błędnego ustawienia praw i obowiązków, ewentualnie w ramach kompetencji jej wspólników. Podane fakty mają zastosowanie w ochronie know-how przy zachowaniu milczenia, na przykład także w trakcie wprowadzenia inwestorów do startupów. Niewłaściwe wdrażanie obowiązków wobec organów publicznych (sądów, organów podatkowych itp.),wynikających z licznych rozporządzeń prawa administracyjnego powoduje istotne komplikacje w kształcie grzywny lub kary za opóźnienie.

Ze względu na to Witt&Kleim Kancelaria adwokacka dostarcza spółkom startupowym kompleksowe doradztwo prawne oraz usługi prawne zawierające polecenie właściwej formy przedsiębiorczości (więcej także w sekcji Usługi prawne – Prawo korporacyjne), przygotowanie dokumentacji umów (więcej także w sekcji Usługi prawne – Prawo umów) kontakt prawny z organami publicznymi, jak również ochrana tajemnicy handlowej, renomy i opinii klienta (więcej także w sekcji Usługi prawne – Własność intelektualna).

Usługi świadczone przez kancelarię dla początkujących przedsiębiorców (start-up)

Doradztwo prawne dotyczące wyboru właściwej formy startupu

Dokumenty założycielskie

Działania związane z ufundowaniem spółek handlowych oraz pozyskaniem uprawnień do prowadzenia przedsiębiorstwa

Doradztwo prawne oraz sporządzenie dokumentów dla organów publicznych

Doradztwo prawne w zakresie księgowości, podatków, zasobów ludzkich oraz opłat

Ochrona tajemnicy handlowej, know-how, renomy spółki

Rejestracja znaku towarowego, patentów, innych przedmiotów własności indywidualnej

Umowy i licencje służące do korzystania z know–how przez osoby trzecie

Zapobieganie niepłaceniu oraz winkulacja należności

Doradztwo prawne w kwestiach przystąpienia inwestora do spółki

Umowy i dokumentacja potrzebne do poszerzenia działalności lub przeniesienia siedziby poza teren Republiki SłowackiejWyżej podana lista usług ma charakter ilustracyjny i ze względu na zakres stosunków prawnych w tej dziedzinie prawa nie zawiera zupełnie wszystkich usług świadczonych przez kancelarię adwokacką Witt&Kleim. Jeżeli w liście nie znalazłeś usługi, której ci potrzeba, nie wahaj się z nami kiedykolwiek skontaktować i otrzymasz darmowe informacje dotyczące możliwości realizacji dla Ciebie potrzebnych usług. Numery telefonu oraz adresy e-mailowe znajdziesz w sekcji Kontakt.

Zamów usługi prawne z zakresu startupów

Popyt

Odpowiedzi na kolejne pytania znajdziesz w sekcji Często zadawane pytania

Przejdź