Ładowanie...

WŁASNOŚC INTELLEKTUALNA

Cel: Maksymalna ochrona własności intelektualnej klienta
przeciw jej nadużyciu przez osoby trzecie.

W zakresie prawa własności osobistej Witt&Kleim kancelaria adwokacka realizuje przede wszystkim rejestrację oraz zmiany dotyczące domen, znaków towarowych oraz patentów.

Dla klientów kancelarii adwokackiej świadczymy także doradztwo prawne oraz usługi dotyczące znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych, jak również praw autorskich oraz kolejnych praw, w tym ochrony renomy, software-a, know-how i ochrony danych osobistych.

W celu jak najbardziej właściwej ochrony klienta kancelaria adwokacka współpracuje z najwybitniejszymi rzecznikami patentowymi i rzecznikami ds. znaków towarowych i intensywnie obserwuje rozwój prawa własności intelektualnej także na poziomie międzynarodowym dzięki aktywnej komunikacji z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej z siedzibą, w Alicante (Hiszpania).

Usługi świadczone przez kancelarię w ramach ochrony własności intelektualnej

Zgłoszenia i wnioski o wznowienie praw własności intelektualnej

Rejestracja znaków towarowych, projektów, patentów oraz wzorów użytkowych

Ochrona renomy

Umowy służące do ochrony know-how oraz umowy o zachowanie poufności

Umowy o przeniesienie praw własności intelektualnej

Licencje oraz sublicencje do praw własności intelektualnej

Umowy o software

Obserwowanie sytuacji w zakresie praw własności intelektualnej v Dzienniku Urzędowym Słowacji, WIPO, OHIM

Zgłoszenie sprzeciwu w stosunku do wpisania praw własności intelektualnej na rzecz konkurujących osób trzecich do właściwego rejestru

Badania w rejestrze dotyczące zgodności, opracowanie sprawozdania z badań

Rejestracja domen

Reprezentacja prawna we wszystkich postępowaniach dotyczących praw klienta i jego własności intelektualnejWyżej podana lista usług ma charakter ilustracyjny i ze względu na zakres stosunków prawnych w tej dziedzinie prawa nie zawiera zupełnie wszystkich usług świadczonych przez kancelarię adwokacką Witt&Kleim. Jeżeli w liście nie znalazłeś usługi, której ci potrzeba, nie wahaj się z nami kiedykolwiek skontaktować i otrzymasz darmowe informacje dotyczące możliwości realizacji dla Ciebie potrzebnych usług. Numery telefonu oraz adresy e-mailowe znajdziesz w sekcji Kontakt.

Zamów usługi prawne z zakresu własności intelektualnej

Popyt

Odpowiedzi na kolejne pytania znajdziesz w sekcji Często zadawane pytania

Przejdź